Celkový přehled referenčních staveb


Celkový přehled referenčních staveb ke stažení zde


DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
TD - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
RDS - realizační dokumentace stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby
JP - jednostupňový projekt
AD - autorský dozor
EIA - posuzování vlivu na životní prostředí
DZS - dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
- inženýrská činnost
GP - generální projektant